ห้องพัก ไม่รวมอาหารเช้า  ราคา 350/คืน

ห้องพัก  รวมอาหารเช้า  ราคา 450/คืน

ราคานี้จะมีผลสิ้นสุดถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2561

*หากประสงค์รับอาหารเช้ามากกว่า 2 ที่ คิดราคาเพิ่ม 50 บาท/คน