ห้องประชุมบัวตอง

ห้องประชุมอาคารอาลัมพางความจุ 200 คน อุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้น

ติดต่อโดยตรง 083-582-7028 คุณพีระเชษฐ์

                    095-685-6480 คุณเอมวิกา