ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร.054-237369,054-237399 ต่อ 1703 , 1702 , 1706

จองห้องประชุมฯ 083-5827028 ,086-9206278 -คุณพีระเชษฐ์
                  หรือ 095-6856480 -คุณเอมวิกา