ห้องพัก วันที่ 23 กันยายน 60 นี้ เต็มแล้วครับ [8 ก.ย. 2560]
การจองห้องพักในช่วงการสอบตำรวจ ในวันที่ 4 ธันวาคม 59 !! เต็มทุกห้องแล้วครับ [1 ธ.ค. 2559]
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพธุรกิจกาสะลอง ขยายเวลาให้นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้มารับชุดนักศึกษาให้รีบมารับด่วน [3 ส.ค. 2559]
ศูนย์ฯ กาสะลอง ประกาศให้นักศึกษาใหม่ มารับชุดนักศึกษาและเครื่้องหมาย ปีการศึกษา 2559 [3 ส.ค. 2559]
มร.ลป.แจ้งกำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อม การชำระเงินและการรับชุดครุย ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 [17 พ.ค. 2559]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [17 พ.ค. 2559]
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙ [15 มี.ค. 2559]
อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง พ.ศ.๒๕๕๙ [15 มี.ค. 2559]
ประกาศ การควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2558 [21 ก.พ. 2559]


 

 

 

 

 

 

 

 

        
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100             
โทร. 054-237369,054-237399 ต่อ 170 โทรสาร 054-237368