บ.ชาร์ป โซซล่าร์ โซลูชั่น ขออนุญาตดับไฟฟ้าทั้งหมดวันที่ 15-16 กย 2561 [4 ก.ย. 2561]
โรงแรมอาลัมพางยินดีต้อนรับลูกค้า จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง ในการอบรมผู้ประการธงฟ้า โดย [4 ก.ย. 2561]
โรงแรมอาลัมพางยินดีต้อนรับ ชาวเกษตรกร ที่มารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 [31 พ.ค. 2561]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง พ.ศ. 2561 [24 พ.ค. 2561]
ห้องพัก วันที่ 23 กันยายน 60 นี้ เต็มแล้วครับ [8 ก.ย. 2560]
การจองห้องพักในช่วงการสอบตำรวจ ในวันที่ 4 ธันวาคม 59 !! เต็มทุกห้องแล้วครับ [1 ธ.ค. 2559]
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพธุรกิจกาสะลอง ขยายเวลาให้นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้มารับชุดนักศึกษาให้รีบมารับด่วน [3 ส.ค. 2559]
ศูนย์ฯ กาสะลอง ประกาศให้นักศึกษาใหม่ มารับชุดนักศึกษาและเครื่้องหมาย ปีการศึกษา 2559 [3 ส.ค. 2559]
มร.ลป.แจ้งกำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อม การชำระเงินและการรับชุดครุย ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 [17 พ.ค. 2559]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [17 พ.ค. 2559]


 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100             
โทร. 054-237369,054-237399 ต่อ 170 โทรสาร 054-237368